Projektujemy strony zawodowo!

Zamawianie strony

W jaki sposób odbywa się zamówienie strony www?

Wykonanie strony zostaje poprzedzone uszczegółowieniem wymagań stawianych jej przez klienta. Potrzeby rowumiane są szeroko, tzn. jako potrzeby samej firmy i jej klientów, kooperantów i dostawców.

W trakcie analizy istotne są nie tylko istniejące wymagania, ale też rozwiązania, które pozwolą w przyszłości rozbudować aplikację i spełnić zmieniające się wobec niej wymagania.

Istotnym elementem w procesie określania potrzeb informacyjnych jest udział w nim osób, które dokładnie znają specyfikę firmy, w której ona działa oraz możliwości, jakie niesie działanie w Internecie.

Wynikiem fazy analizy wymagań w procesie tworzenia stron internetowych jest uszczegółowienie:

Zobacz cennik stron.